Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές

Διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας – Κώδικας 56

​​Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για αναβάθμιση των υπηρεσιών της και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής - ΔΣΔ(ΑΗΚ), έχει αποφασίσει ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοσυσσωρευτές (που λειτουργούν με βάση τη διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας, κώδικας 56), θα είναι συνεχής κατά τις ώρες 18:00-7:00, για όλες τις ομάδες φορτίου κατά τη διάρκεια  της θερινής περιόδου 1 Απριλίου 2021 - 31 Οκτωβρίου 2021, εκτός από της ομάδας I (Α02-13, Αγγειοπλαστεία / Φούρνοι).
 
Το νέο ωράριο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2021 – 31η Οκτωβρίου 2021.

Οι ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου I (Α02-13, Αγγειοπλαστεία / Φούρνοι) θα παραμείνουν  αυτές που ισχύουν σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο ΔΣΔ(ΑΗΚ) διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την παροχή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι πελάτες της ΑΗΚ μπορούν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου τους, τόσο από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy, όσο και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα: 

  • ΚΕΠ Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου                   22 202233 - 2234
  • ΚΕΠ Αμμοχώστου – Λάρνακας                                    24 204262
  • ΚΕΠ Λεμεσού                                                                    25 205000
  • ΚΕΠ Πάφου                                                                       26 206192      

Υπεύθυνος Τύπου:  31 Μαρτίου 2021


-Τέλος-