Στάση Εργασίας στην ΑΗΚ – 7 Νοεμβρίου 2019

​Οι τέσσερεις συντεχνίες του προσωπικού της ΑΗΚ ανακοίνωσαν ότι αύριο, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. και 15:00 μ.μ.  Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω στάσης εργασίας, η ΑΗΚ πληροφορεί το κοινό ότι τα Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της θα παραμείνουν κλειστά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.


Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας το προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα Αναφοράς Βλαβών, οι Λειτουργοί Ελέγχου Συστήματος, το προσωπικό βάρδιας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών και τα συνεργεία επιφυλακής θα εργάζονται κανονικά.  


Η ΑΗΚ εκφράζει τη λύπη της στο καταναλωτικό κοινό για οποιανδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί προς τους καταναλωτές.

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  6 Νοεμβρίου 2019​