Τιμές Χρέωσης Διατιμήσεων για το έτος 2021

Με βάση τη μεθοδολογία διατιμήσεων, η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλλει κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Νέες Διατιμήσεις για έγκριση.  Οι τιμές χρέωσης των Διατιμήσεων είναι υπολογισμένες με σκοπό την ανάκτηση των Επιτρεπόμενων Εσόδων της για το συγκεκριμένο έτος.

 

Η ΡΑΕΚ ενέκρινε τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2021, με την Απόφαση της Αρ. 026/2021.  Σύμφωνα με τις νέες διατιμήσεις έχουν επέλθει μειώσεις στις τιμές χρέωσης της κάθε παρεχόμενης μονάδας, σε σχέση με τις υφιστάμενες.

 

Οι νέες διατιμήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.  Διευκρινίζεται ότι, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων θα αρχίσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: 

  • για τους μηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από το τέλος Ιανουαρίου 2021 και 

  • για τους διμηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά.
     

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.eac.com.cy ή ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της.

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  22 Ιανουαρίου 2021​