Καταγραφή Μετρητή

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Σε αυτή την σελίδα μπορείτε ηλεκτρονικά να μας αναφέρετε την ένδειξη του μετρητή σας.​

Εάν το υποστατικό σας είναι κλειστό, ή γενικά όταν δεν έγινε δυνατή η καταγραφή του μετρητή σας από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ΑΗΚ που το επισκέφθηκε , τότε μπορείτε να μας δώσετε την ένδειξη του/των μετρητή/των σας επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά μέσα σε 2 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στην κάρτα που σας άφησε ο Λειτουργός της ΑΗΚ. Σε περίπτωση ​που δεν ανταποκριθείτε εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο λογαριασμός σας θα εκδοθεί με βάση υπολογισμένη κατανάλωση. Για τον ίδιο σκοπό μπορείτε να επικοινωνείτε στον αριθμό ελευθέρων κλήσεων 80006000 του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στ​οιχεία, τον αριθμό  του μετρητή ή των μετρητών σας, την ένδειξη τους και τον 10ψήφιο αριθμό υποστατικού σας,  όπως αυτός αναγράφεται στον λογαριασμό σας.  Μπορείτε να προσθέσετε επιπρόσθετα στοιχεία και παρατηρήσεις  (π.χ. θα απουσιάζω τον μήνα Δεκέμβριο), στο αντίστοιχο πεδίο. ​

Εάν έχουμε κάποια απορία θα επ​ικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως αναφέρεται πιο πάνω στον κατάλληλο χώρο και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ.​​​


* Υποχρεωτικό πεδίο