sitelogo
banner image
Previous
Next
EAC Website > EL > Η ΑΗΚ > Τύπος και Ενημέρωση > Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις > Ενέργεια Ανάπτυξης για την Οικονομία. Προκλήσεις-προοπτικές της νέας ΑΗΚ

Ενέργεια Ανάπτυξης για την Οικονομία. Προκλήσεις-προοπτικές της νέας ΑΗΚ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, εκδήλωση προς τιμή των 100 μεγαλύτερων πελατών της Αρχής. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ενώ το κράτος εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας κ. Γιώργο Λακκοτρύπη.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας , κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο πελάτη που είναι το ίδιο το Κράτος, συνεχάρει τον Οργανισμό για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εκδήλωσης. Στην τοποθέτηση του ο Υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε:

 

"Η πιο σημαντική εξέλιξη όσον αφορά στην ουσιαστική στήριξη των μεγάλων καταναλωτών της ΑΗΚ θα επέλθει σύντομα με την τροποποίηση του Υφιστάμενου Σχεδίου Αυτοπαραγωγής, για να προστεθεί η Κατηγορία Συμψηφισμού Λογαριασμών μέχρι 10 MW. Η εν λόγω τροποποίηση αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μηνός και θα επιτρέψει σε όλους τους μεγάλους καταναλωτές να έχουν άμεσο και έμπρακτο όφελος. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα να αυξηθούν και οι υπηρεσίες που θα μπορεί να προσφέρει η ΑΗΚ Προμήθεια και ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής στους πιο πάνω παραγωγούς/καταναλωτές (π.χ. εγκατάσταση έξυπνων μετρητών).

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η ΑΗΚ αναμένεται να διαδραματίσει γενικότερα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης της εταιρείας ESCO AHK LTD, που αποτελεί αδειοδοτημένο πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία".

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Ανδρέας Μαραγκός ευχαρίστησε τους πελάτες του Οργανισμού που με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στηρίζουν την ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας και τόνισε: «στα 65 χρόνια της πορείας από την ίδρυσή της, η ΑΗΚ είναι ο ενεργειακός πυλώνας της Κύπρου που στήριξε καταλυτικά την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Σε αυτή τη διαδρομή έγιναν πολλά. Άλλαξαν πολλά. Και θα αλλάξουν ακόμη περισσότερα.

 

Μέσα στο νέο ενεργειακό χάρτη της Κύπρου, δημιουργείται η νέα ΑΗΚ. Ένας Οργανισμός ανοικτός στις αλλαγές, με ξεκάθαρη πελατοκεντρική κουλτούρα που αναζητά τρόπους να γίνεται καλύτερος διασφαλίζοντας την υψηλή αξιοπιστία του. Με προσήλωση στην εξέλιξη των υποδομών και στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών του, με αντίληψη συνετής επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρωτεύουσας κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως Οργανισμός που ανήκει στους κύπριους πολίτες. Κάτι που επιβάλλει χρηστή διοίκηση και ορθή εταιρική διακυβέρνηση".

 

Σε μια ακόμη προσπάθεια στήριξης της κυπριακής οικονομίας μέσω του επιχειρηματικού κόσμου, ο κ. Μαραγκός ανακοίνωσε ότι εκτός από τους πενήντα χιλιάδες έξυπνους μετρητές που άμεσα θα ενταχθούν στο δίκτυο της, η ΑΗΚ θα αποκτήσει 100 έξυπνους μετρητές ειδικών προδιαγραφών, ειδικά για τους 100 μεγαλύτερους πελάτες της τους οποίους και θα εγκαταστήσει στις επιχειρήσεις τους για να καλύψει τις δικές τους ανάγκες διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

 

Επίσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Μαραγκός ανακοίνωσε τη συνεργασία της ΑΗΚ με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών έργων και παράλληλα απεύθυνε πρόσκληση συνεργασίας στα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη δημιουργία σχέσης αμοιβαίου σεβασμού, διαφάνειας και κοινού οφέλους.

 

Ο κ. Παναγιωτάκης μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τις προκλήσεις της ΔΕΗ με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας και την αντίστοιχη Ελληνική εμπειρία και τόνισε ότι «η ΔΕΗ αντιμετωπίζει το θέμα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού με αποφασιστικότητα και τόλμη. Στόχος είναι το ομαλό άνοιγμα και η λειτουργία της αγοράς, στο πλαίσιο και των Ευρωπαϊκών πολιτικών, σε όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας.

 

Ο κ. Παναγιωτάκης πρόσθεσε ότι η χονδρική αγορά ενέργειας (παραγωγή) με τις επί μέρους αγορές (διμερή συμβόλαια, προ-ημερήσια αγορά, ενδο-ημερήσια αγορά κλπ) πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργεί με τρόπο που αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και η επακόλουθη αύξηση του κόστους.

 

Σε ότι αφορά στην αγορά προμήθειας (λιανική) πρέπει να ανοίξει ομαλά, να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, να συμμετέχουν κατά το δυνατό όλοι οι καταναλωτές, ακόμη και οι ευάλωτοι για την κοινωνική μέριμνα των οποίων αρμόδιοι είναι η Πολιτεία.  Όλοι οι υπεύθυνοι παράγοντες, Πολιτεία, Ρυθμιστικές Αρχές, Διαχειριστές πρέπει να προσέχουν, να μεριμνούν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αγορά σοβαρών και αξιόπιστων επιχειρηματιών που θα επενδύσουν και θα επιχειρήσουν με υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική.  Μόνο έτσι τα όποια πλεονεκτήματα της αγοράς θα αξιοποιηθούν σε όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας».   

 

«Για τη ΔΕΗ, τους εργαζομένους και τα στελέχη, το άνοιγμα της αγοράς συνιστά πρόκληση» ανέφερε ο κ. Παναγιωτάκης και κατέληξε ότι «η εταιρεία και όλοι πρέπει να αποκτήσουν πελατοκεντρική αντίληψη και συμπεριφορά. Να μην περιμένουν τον πελάτη αλλά να πηγαίνουν σε αυτόν. Να γνωρίσουν πληρέστατα την πελατεία.

      

Γενικά τους μεγάλους πελάτες η ΔΕΗ τους αντιμετωπίζει με δύο κριτήρια α) την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και β) την προσαρμογή των τιμολογίων στο μέγεθος της κατανάλωσης και στο καταναλωτικό τους προφίλ και βέβαια με πλήρη συναίσθηση της σημασίας και του ρόλου τους στην εθνική οικονομία».

 

ΔΕΗ και ΑΗΚ συμφώνησαν όπως συσταθεί κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο οργανισμών για διερεύνηση συνεργειών και συνεργασιών σε εύρος θεμάτων του ενεργειακού τομέα.

 

- Τέλος –

 

Υπεύθυνος Τύπου:  18 Απριλίου 2018

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
1800 Βλάβες/ Κλαδέματα / Οδικός Φωτισμός/ Αιτήσεις
1818 Πληροφορίες Λογαριασμών
80006000 Καταγραφή Ένδειξης Μετρητή
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
map
map Βρές το κοντινότερο Κέντρο
Η ιστοσελίδα ΑΗΚ είναι πλήρως συμβατή με Internet Explorer 9 και νεότερες εκδόσεις, Google Chrome, Mozilla Firefox και Apple Safari
Copyright 2014 Electricity Authority of Cyprus / Disclaimer           Χάρτης Πλοήγησης
EAC