sitelogo
banner image
Previous
Next
EAC Website > EL > Η ΑΗΚ > Τύπος και Ενημέρωση > Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις > "Πρασινίζουμε την Κύπρο"

"Πρασινίζουμε την Κύπρο"

​H προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει στην πράξη προστασία της ίδιας της ζωής. Ένας στρατηγικός πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ, που υποστηρίζεται στην πράξη από στοχευμένες προσπάθειες και δράσεις. Γι' αυτό ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, τόσο για οικονομική στήριξη, Με  την αγορά του 50% των δενδρυλλίων που απαιτούνται για την αναδάσωση των περιοχών της Σολέας και της Aργάκας και η αγορά τεχνιτών φωλιών για τα πουλιά όσο και για ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της στην εκστρατεία «Πρασινίζουμε την Κύπρο».   

 

Η ΑΗΚ, ασκεί περιβαλλοντική πολιτική που εναρμονίζεται με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, καθώς και με τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Η ΑΗΚ, με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, σε πλήρη αρμονία µε την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισμό περιβαλλοντικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

Η εσωτερική πολιτική αφορά στην προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της, ενώ η εξωτερική επικεντρώνεται στη διεύρυνση της περιβαλλοντικής αντίληψης των πελατών της και ευρύτερων ομάδων του κοινωνικού συνόλου.  

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται από ένα ηθικό πλαίσιο αναφοράς. Είναι αυτό που καθορίζει την ευθύνη μας στην ΑΗΚ ώστε να βαίνει συνεχώς ελατούμενο το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας. Γι' αυτό και ο Οργανισμός συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα από την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διεύρυνση των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί, με διεύρυνση εφαρμογής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Αναφορικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η ΑΗΚ προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης και την πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών». Παρακολουθούμε στενά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παραγωγή πιο καθαρής, φθηνής και αειφόρας ενέργειας στο μέλλον και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην κυπριακή πραγματικότητα.

Με πυξίδα μας στον Οργανισμό την Αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνουμε μέτρα για τη διαχείριση προστασίας του περιβάλλοντος γύρω από τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε καταρτίσει εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης των παραγόμενων υλικών και των συστατικών που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές δραστηριότητες της ΑΗΚ.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται στους χώρους όπου έχουν αναγερθεί οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί. Συγκεκριμένα, κατά την ανέγερση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, η ΑΗΚ προχώρησε σε ευρεία δεντροφύτευση δημιουργώντας ένα νέο δασύλλιο. Το δασύλλιο αυτό είχε καταστραφεί κατά την έκρηξη στη γειτονική ναυτική βάση τον Ιούλιο του 2011 και με την ανακατασκευή του Σταθμού, η ΑΗΚ προχώρησε άμεσα και στην αναδάσωσή του. 

Επιπλέον λαμβάνονται μέτρα:

  • όπου υπάρχουν εναέριες γραμμές διαμέσου δασικών εκτάσεων,

  • στις περιοχές γύρω από τους μετασχηματιστές,

  • στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, με την τοποθέτηση νέου τύπου αγωγών που αποτρέπουν πιθανά βραχυκυκλώματα.

Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτή τη σημαντική εθελοντική προσπάθεια. Έτσι ώστε όλοι μαζί να ξαναδώσουμε στην καμένη γη… Πράσινη Ενέργεια Ζωής!

Μήνυμα Προέδρου ΑΗΚ
Αντρέα Μαραγκού

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία "Πρασινίζουμε την Κύπρο" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος www.ec.gov.cy  

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
1800 Βλάβες/ Κλαδέματα / Οδικός Φωτισμός/ Αιτήσεις
1818 Πληροφορίες Λογαριασμών
80006000 Καταγραφή Ένδειξης Μετρητή
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
map
map Βρές το κοντινότερο Κέντρο
Η ιστοσελίδα ΑΗΚ είναι πλήρως συμβατή με Internet Explorer 9 και νεότερες εκδόσεις, Google Chrome, Mozilla Firefox και Apple Safari
Copyright 2014 Electricity Authority of Cyprus / Disclaimer           Χάρτης Πλοήγησης
EAC