Συστήματα ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού