​​​​​​​​​​​​​​​


1002/2018
Προσφορές για καθαρισμό και συντήρηση του συγκροτήματος κατοικιών του Ταμείου Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού ΑΗΚ στον Πρωταρά
07/03/2018
Language Image
Το Ταμείο Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, στο εξής αναφερόμενο ως το «Ταμείο Ευημερίας», ζητά προσφορές για καθαρισμό και συντήρηση του συγκροτήματος των κατοικιών που διαθέτει για σκοπούς αναψυχής των μελών του στον Πρωταρά. Το Ταμείο Eυημερίας ζητά επίσης προσφορές για καθαρισμό και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος.
Οι προσφοροδότες μπορούν να αποταθούν για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις γραπτώς μέχρι την 1 Μαρτίου 2018 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: TEEP@Eac.com.cy Η τελευταία ημερομηνία που το Ταμείο Ευημερίας θα απαντήσει τα ερωτήματα είναι στις 2 Μαρτίου 2018.
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender