​​​​​​​​​​​​​​​


151/2019
Υπηρεσίες καθαρισμού του Κέντρου Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Τ.Υ.) της Αρχής στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο
22/05/2019
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσίων καθαρισμού του Κέντρου Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Τ.Υ.) της Αρχής στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact: 
 Distribution System Owner Department
Tel: +357-22201664
Fax.: +357-22201490
Email: isd.purchasing@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender