​​​​​​​​​​​​​​​


244/2019
Ενοικίαση δύο οχημάτων (saloon) για σκοπούς εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών του ΗΣ Βασιλικού για ένα χρόνο.
26/06/2019
Language Image
The Electricity Authority of Cyprus invites quotations for the: "Ενοικίαση τεσσάρων οχημάτων (saloon) για σκοπούς εξυπηρέτησης των αναγκών της Εκτελεστικής Μονάδας Παραγωγής", subject to the attached Tender Document. For the submission of your quotation please follow the Instructions to Tenderers and submit your quotation to EAC at the address indicated in the Tender Document. It is clarified to all prospective Tenderers that it is their responsibility to be informed of any clarifications or amendments that may have been issued by EAC related to this Tender. For this reason it is advisable to visit regularly EAC's website.
For additional information contact:
Generation Department
Tel: +357-22201511
Fax.: +357-2220150*9
Email: generationheadoffice@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender