​​​​​​​​​​​​​​​


79/2023
Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού στο Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού, κτήριο Παυλίδη, ΚΕΠ Πλατρών και Κέντρο Τεχνικών Υπηρεσιών
19/04/2023
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού στο Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού, κτήριο Παυλίδη, ΚΕΠ Πλατρών και Κέντρο Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού
Τηλ.: +357-25205085
Φαξ: +357-25205089
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender