​​​​​​​​​​​​​​​


22/2018
Καθαρισμός των Υαλοστασίων του Κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της ΑΗΚ στη Λευκωσία
16/02/2018
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τον Καθαρισμό των Υαλοστασίων του Κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της στη Λευκωσία, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Nicosia Area Office
Tel: +357-22202299
Fax.: +357-22202350
Email: eviprocopiou@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender