​​​​​​​​​​​​​​​


231/2018
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων υγιεινής και του κυλικείου του Κέντρου Τεχνικών Υπηρεσιών της Αρχής
20/07/2018
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων υγιεινής και του κυλικείου του Κέντρου Τεχνικών Υπηρεσιών της Αρχής, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Purchasing Department
Tel: +357-25205085
Fax.: +357-25205089
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender