​​​​​​​​​​​​​​​


34/2020
Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη φύλαξη των κτιρίων του Γραφείου Περιφέρειας Λεμεσού, του ΚΕΠ Λεμεσού, του Γραφείου Περιφέρειας Πάφου και του ΚΕΠ Πάφου
19/02/2020
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη φύλαξη των κτιρίων του Γραφείου Περιφέρειας Λεμεσού, του ΚΕΠ Λεμεσού, του Γραφείου Περιφέρειας Πάφου και του ΚΕΠ Πάφου, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Distribution System Owner Department
Tel: +357-22201664
Fax.: +357-22201490
Email: isd.purchasing@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender