​​Please contact the following numbers only for information regarding Electricity Provision Methods

1.    Lefkosia – Keryneia - Morfou Area Office


            Costas Stasopoulos             - tel.: 22202010

            Antonis Loizides                   - tel.: 22202013

            Fanos Kailos                          - tel.: 22202059

            Elena Aristidou                     - tel.: 22202031

 2.   Ammochostos - Larnaka Area Office

            Theodora Sioukourou           - tel.: 24204036

            Constantia Pakkou                  - tel.: 24204032

3.    Lemesos Area Office​


             Petrina Solomou                  - tel.: 25205025

            Thomais Loukaidou             - tel.: 25205033

             Irene Sophocleous               - tel.: 25205011

 4.    Pafos Area Office


Polykarpos Mouzouris         - tel.: 26206180
Kyriaki Argakiotou                - tel.: 26206032
Eleni Sofokli                           - tel.: 26206031

 


 ​​​