Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών - ΑΗΚ Προμήθεια

Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:         Δευτ. - Παρ.     07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)   Τρίτη + Πέμπ.  15:00 - 17:15  

Θερινό Ωράριο              Δευτ. - Παρ.    07:45 - 13:45 
(3/6/2024 - 1/9/2024)

 
Τηλ. Επικοιν.: 1818​​
Ηλ. Ταχυδρ.: supplynic@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 22202388​


 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες
 • ​Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις - Αποσυνδέσεις - Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)​​
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων 

​ 

Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών

Xειμερινό Ωράριο:       Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45

(4/9/2023 - 2/6/2024) Τρίτη             15:00 - 17:15 

 
​Θερινό Ωράριο:             Δευτ. - Παρ.   07:45 - 13:45 
(3/6/2024 - 1/9/2024)


​Tηλ. Επικοιν.: 1818​

Ηλ. Ταχυδρ.: supplynic@eac.com.cy​

Αρ. Φαξ : 22202388
                   


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​​Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:         Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)  Τρίτη             15:00 - 17:15  
Θερινό Ωράριο:            Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 ​
​(3/6/2024 - 1/9/2024)


​​Τηλ. Επικοιν. : 22922417
Ηλ. Ταχυδρ.: supplynic@eac.com.cy​
​Αρ. Φαξ : 22923322  


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​​Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:         Δευτ. - Παρ.     07:45 - 13:45 
(4/9/2023 - 2/6/2024)​   Τρίτη + Πέμπ.  15:00 - 17:15 
 
Θερινό Ωράριο :              Δευτ. - Παρ.      07:45-13:45 
​(3/6/2024 - 1/9/2024)


​Τηλ.Επικοινων.: 25205007 / 25205254
Ηλ. Ταχυδρ.: supplylim@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 25205249 / 25205289
                  
 
 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες


 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​


Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:         Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)​   Τρίτη             15:00 - 17:15  

​Θερινό Ωράριο:               Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
(3/6/2024 - 1/9/2024)

 ​
Τηλ. Επικοιν.: 25205007 / 25205254 
Ηλ. Ταχυδρ.:  supplylim@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ.: 25205249 / 25205289

​ 
                                 
 
 
 

 


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​​Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:         Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
(4/9/2023 - 2/6/2024)​   Τρίτη             15:00 - 17:15  

Θερινό Ωράριο:              Δευτ. - Παρ.  07: 45 -13:45 
(3/6/2024 - 1/9/2024)

 
​Τηλ.Επικοινων.: 25813034
Ηλ. Ταχυδρ.: supplylim@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 25205249 / 25205289             

 


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

         

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​


Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο: ​        Δευτ. - Παρ.        07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)​   Τρίτη + Πέμπτη  15:00 - 17:15
  
Θερινό Ωράριο:​              Δευτ. - Παρ.         07:45 - 13:45 
​(3/6/2024 - 1/9/2024)

 ​​
Τηλ. Επικοιν.: 24204235 / 24204238
Ηλ. Ταχυδρ.: supplylar@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 24204259
                 
 ​Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:        Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)​  Τρίτη             15:00 - 17:15 
 
​Θερινό Ωράριο:             Δευτ. - Παρ. 07:45 - 13:45 ​
(​​3/6/2024 - 1/9/2024)

 
Τηλ. Επικοιν.: 23821277  
Ηλ. Ταχυδρ.: supplypar@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ.: 23829278  

 
​         
 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες


 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​


Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:          Δευτ. - Παρ.        07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024) ​   Τρίτη + Πέμπτη  15:00 - 17:15  

​Θερινό Ωράριο:               Δευτ. - Παρ.         07:45 - 13:45 ​
(3/6/2024 - 1/9/2024)

 
Tηλ. Επικοιν.: 26206000
Ηλ. Ταχυδρ.: supplypafos@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 26206220
 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​​Ώρες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χειμερινό Ωράριο:          Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45 
​(4/9/2023 - 2/6/2024)    Τρίτη             15:00 - 17:15 
 
​Θερινό Ωράριο:                Δευτ. - Παρ.  07:45 - 13:45   
​(3/6/2024) - 1/9/2024) 
​​

Τηλ. Επικοιν.: 26323214 / 26323215
Ηλ.Ταχυδρ.: supplypafos@eac.com.cy​
Αρ. Φαξ: 26322794
                   
 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Είσπραξη Λογαριασμών
 • Συνδέσεις – Αποσυνδέσεις – Μεταβιβάσεις Παροχής
 • Γενικές Πληροφορίες σε θέματα λογαριασμών και διατιμήσεων
 • Αλλαγή και επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη
 • Παραλαβή αιτήσεων για ηλεκτρονική παραλαβή λογαριασμών ΑΗΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Συμφωνίες για Πάγια Εντολή Χρέωσης για πληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ μέσω τραπεζικού ιδρύματος
 • Συμφωνίες για αποπληρωμή λογαριασμού ΑΗΚ με το Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων ​Επισκεφθείτε μας
Διεύθυνση
Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία
Τ.Θ. 21413, 1508 Λευκωσία
Τηλ: 1818
Φαξ: +357-22202388
Διεύθυνση
Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος
Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία
Τηλ: 1818
Φαξ: +357-22202388
Διεύθυνση
Μακαρίου 5B, 2800 Κακοπετριά
Τηλ: +357-22922417
Φαξ: +357-22923322
Διεύθυνση
Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
Τ.Θ. 50121, 3601 Λεμεσός
Τηλ: +357-25205007 / 25205254
Φαξ: +357-25205249 / 25205289
Διεύθυνση
Σωτήρη Τοφίνη 4 (παράλληλος που εφάπτεται της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου)
4102 Άγιος Αθανάσιος
Τηλ: +357-25205007 / 25205254
Φαξ: +357-25205249 / 25205289
Διεύθυνση
Μακαρίου Γ' 16, 4820 Πάνω Πλάτρες
Τηλ: +357-25813034
Φαξ: +357-25205249 / 25205289
Διεύθυνση
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 95, 6043 Λάρνακα
Τ.Θ. 40186, 6301 Λάρνακα
Τηλ: + 357-24204235 / 24204238
Φαξ: +357-24204259
Διεύθυνση
Πρωταρά 4Α, 5288 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33047, 5310 Παραλίμνι
Τηλ: +357-23821277
Φαξ: +357-23829278
Διεύθυνση
Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος
Τ.Θ. 60057, 8100 Πάφος
Τηλ: +357-26206000
Φαξ: +357-26206220
Διεύθυνση
Αρχ. Μακαρίου Γ' 6, 8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ: +357-26323214 / 26323215
Φαξ: +357-26322794

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​