Εκθέσεις Αειφόρου Ανάπτυξης

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ​​

Σε ένα διεθνές και τοπικό περιβάλλον συνεχών και έντονων αλλαγών στον τομέα της ενέργειας, κυρίαρχη πρόκληση για την ΑΗΚ είναι η αειφόρος ανάπτυξή και η διασφάλιση της θετικής προοπτικής της. Αυτό έχει ως βασική προϋπόθεση τον σεβασμό, τη σύνεση και την ευθύνη προς την κυπριακή κοινωνία. Για εμάς, η κλιματική αλλαγή, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτές τιμές και η ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα βασικά παγκόσμια ζητήματα που απαιτούν την άμεση προσοχή μας, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην πατρίδα μας και ως μέλη σχετικών Ευρωπαϊκών Επιτροπών

​Στην ΑΗΚ αναγνωρίζουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Κυρίως συνειδητοποιούμε ότι αυτό προϋποθέτει την κατανόηση των θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, όπως και των προσδοκιών και των ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών μας.​​

​​ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ _2022.pdf