Υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς

​​Υποσταθμοί Μεταφοράς:  62

Πρωτεύοντες:  9


Εναέριες Γραμμές:  1150 km


Υπόγεια Καλώδια:  212 km​

​​