Υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς

​​​Υποσταθμοί Μεταφοράς:  58

Πρωτεύοντες Υ/Σ :  9


Εναέριες Γραμμές:  1014 km


Υπόγεια Καλώδια:  305 km


Μήκος Δικτύου​: 1319 km


Δίκτυο 132 kV: 1187 km


Δίκτυο 66 kV: 132 km​​​