​​​​​​​​​​​​​​Στον λογαριασμό κατανάλωσης παρουσιάζονται ξεχωριστά το κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βασική Τιμή Καυσίμων και η Αναπροσαρμογή Καυσίμου

​Η βασική τιμή καυσίμων είναι €300 ανά Μετρικό Τόνο (ΜΤ). Η Αναπροσαρμογή Καυσίμου εξαρτάται από τη Μέση Σταθμική Τιμή Καυσίμων και τον Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων.

Η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αποτυπώνει το κόστος αγοράς και καύσης των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων. Είναι το άθροισμα του κόστους αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ που καταναλώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και των χρεώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)

Ο συντελεστής ρήτρας καυσίμων αποτυπώνει την αύξηση/μείωση στην τιμή μίας kWh σε ευρώ όταν η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αυξάνεται/μειώνεται κατά ένα ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες.

Το συνολικό κόστος αναπροσαρμογής υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ακολούθως:

Αναπροσαρμογή Καυσίμου (σεντ/kWh) = (Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων - Βασική Τιμή Καυσίμων) x (Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμου) x 100​


Η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων που υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, αναθεωρείται όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, σύμφωνα με την μεθοδολογία, την οποία ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με την Απόφαση της με αρ. 148/2023.

Η αναθεωρημένη τιμή για την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων με την οποία θα χρεώνονται στα τιμολόγια τους οι πελάτες της ΑΗΚ Προμήθειας παρουσιάζεται στον πιο κάτω Πίνακα:


Αναπροσαρμογή Καυσίμου για το Τρέχον Έτος


​​Μηνιαίοι Καταναλωτές Διμηνιαίοι
Καταναλω​τές
Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή​​ Καυσίμων


​​

​​​ ​​

​​Αναπροσαρμογή Καυσίμων Θερμικής Παραγωγής (σεντ / kWh)

​(διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής)​


​​
Αναθεωρημένη Τιμή Αναπροσαρμογής Καυσίμων
(διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής) 
ΤΑΣΗ
Συντελεστής
Ρήτρας

2023
​Ευρώ

​ΤΑΣΗ

​​Σύνολο
​Καύσιμο
​Θερμοκ.
Αέρια
​ΚΟΔΑΠ
(σεντ / kWh)
​ΨΗΛΗ

​0,00023889
 

 Ιανουάριος

975,02
ΨΗΛΗ
16,1256
9,4981
6,5100
0,1175
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024098
​​ΜΕΣΗ 
16,2666
9,5811
6,5669
0,1186
​ΧΑΜΗΛΗ 
​0,00024311
​​ΧΑΜΗΛΗ 
16,4104
9,6658
6,6250
0,1196
​ΨΗΛΗ
​0,00025438
Ιανουάριος

Φεβρουάριος

910,36
ΨΗΛΗ 
15,5263
8,7837
6,6037
0,1389
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00025939
​​ΜΕΣΗ
15,8321
8,9567
6,7338
0,1416
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00026450
​​ΧΑΜΗΛΗ
16,1440
9,1332
6,8664
0,1444
​​​ΨΗΛΗ

0,00025438

Φεβρουάριος Μάρτιος 931,11

ΨΗΛΗ 
16,0542
8,3686
7,5543
0,1313
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00025939
​​ΜΕΣΗ 
16,3704
8,5335

7,7031

0,1338

​​​​ΧΑΜΗΛΗ
​0,00026450
​​ΧΑΜΗΛΗ 
16,6929
8,7015
7,8549
0,1365
​ΨΗΛΗ
0,00025438​
Μάρτιος Απρίλιος 869,06
ΨΗΛΗ ​
14,4757
7,3068
7,0562
0,1127
​​​ΜΕΣΗ 
0,00025939​
​​ΜΕΣΗ
14,7608
7,4507
7,1952
0,1149
​​​ΧΑΜΗΛΗ
0,00026450
​​ΧΑΜΗΛΗ 
15,0516
7,5974
7,3370
0,1172
​ΨΗΛΗ
​0,00025438
Απρίλιος Μάιος
889,71

ΨΗΛΗ
15,0010
7,7135
7,1295
0,1580
​​​ΜΕΣΗ 
0,00025939
​​ΜΕΣΗ 
15,2965
7,8655
7,2699
0,1611
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00026450
​​ΧΑΜΗΛΗ 
15,5978
8,0204
7,4131
0,1643
​ΨΗΛΗ

​0,00025438
Μάιος Ιούνιος

835,80

ΨΗΛΗ 
13,6297
6,6490
6,8644
0,1163
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00025939
​​ΜΕΣΗ 
13,8981
6,7800
6,9996
0,1185
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​0,00026450
​​ΧΑΜΗΛΗ 
14,1719
6,9135
7,1375
0,1209
​ΨΗΛΗ 
​0,00025438
Ιούνιος Ιούλιος 837,94
ΨΗΛΗ 
13,6841
6,3826
7,1850
0,1165
12,6401​
​ΜΕΣΗ 
​0,00025939
​​ΜΕΣΗ 
13,9536
6,5083
7,3265
0,1188
12,8991​
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​0,00026450
ΧΑΜΗΛΗ 
14,2285
6,6366
7,4708
0,1211
13,1683​
​ΨΗΛΗ
0,00024042
Ιούλιος Αύγουστος
830,29

ΨΗΛΗ 
12,7492
5,9847
6,6325
0,1320
11,9352
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024730
​​ΜΕΣΗ
13,1141
6,1560
6,8223
0,1358
12,2859
​​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00025464
​​ΧΑΜΗΛΗ 
13,5033
6,3387
7,0248
0,1398
12,6639
​ΨΗΛΗ
​0,00024042
Αύγουστος Σεπτέμβριος
849,72

ΨΗΛΗ 
13,2164
6,4537
6,6293
0,1334
12,2290
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024730
​ΜΕΣΗ 
13,5946
6,6382
6,8191
0,1373
12,5895
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00025464
​ΧΑΜΗΛΗ 
13,9981
6,8354
7,0214
0,1413
12,9785​
​ΨΗΛΗ 
​​

 Σεπτέμβριος

 Οκτώβριος


ΨΗΛΗ 


​ΜΕΣΗ​
​​
​ΜΕΣΗ​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 


​ΨΗΛΗ
​​​

 Οκτώβριος

 Νοέμβριος

 ​
ΨΗΛΗ 


​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ


​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 


​ΨΗΛΗ
​​​​
Νοέμβριος Δεκέμβριος                      
ΨΗΛΗ 


​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ 


​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 


​ΨΗΛΗ

Δεκέμβριος​ Ιανουάριος 2024

ΨΗΛΗ

​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ 

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​
​ΧΑΜΗΛΗ 

​​​​​
​Ισ​τορικές Τιμές Αναπροσαρμογής Καυσίμου

Στο πιο κάτω αρχείο περιλαμβάνονται οι τιμές καυσίμου, οι ρήτρες αναπροσαρμογής και η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου από το 2013 μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις και πίνακες σε επεξεργάσιμη  μορφή.


Ιστορικές Τιμές 2013-2023​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​