​​​​​​​​​​​​​​​Στον λογαριασμό κατανάλωσης παρουσιάζονται ξεχωριστά το κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βασική Τιμή Καυσίμων και η Αναπροσαρμογή Καυσίμου

​Η βασική τιμή καυσίμων είναι €300 ανά Μετρικό Τόνο (ΜΤ). Η Αναπροσαρμογή Καυσίμου εξαρτάται από τη Μέση Σταθμική Τιμή Καυσίμων και τον Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων.

Η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αποτυπώνει το κόστος αγοράς και καύσης των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων. Είναι το άθροισμα του κόστους αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ που καταναλώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και των χρεώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)

Ο συντελεστής ρήτρας καυσίμων αποτυπώνει την αύξηση/μείωση στην τιμή μίας kWh σε ευρώ όταν η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αυξάνεται/μειώνεται κατά ένα ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες.

Το συνολικό κόστος αναπροσαρμογής υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ακολούθως:

Αναπροσαρμογή Καυσίμου (σεντ/kWh) = (Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων - Βασική Τιμή Καυσίμων) x (Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμου) x 100​


Η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων που υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, αναθεωρείται όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, σύμφωνα με την μεθοδολογία, την οποία ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με την Απόφαση της με αρ. 148/2023.

Η αναθεωρημένη τιμή για την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων με την οποία θα χρεώνονται στα τιμολόγια τους οι πελάτες της ΑΗΚ Προμήθειας παρουσιάζεται στον πιο κάτω Πίνακα:


Αναπροσαρμογή Καυσίμου για το Τρέχον Έτος


​​Μηνιαίοι Καταναλωτές Διμηνιαίοι
Καταναλω​τές
Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή​​ Καυσίμων


​​

​​​ ​​

​​Αναπροσαρμογή Καυσίμων Θερμικής Παραγωγής (σεντ / kWh)

​(διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής)​


​​
Αναθεωρημένη Τιμή Αναπροσαρμογής Καυσίμων
(διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής) 
ΤΑΣΗ
Συντελεστής
Ρήτρας

2024
​Ευρώ

​ΤΑΣΗ

​​Σύνολο
​Καύσιμο
​Θερμοκ.
Αέρια
​ΚΟΔΑΠ
(σεντ / kWh)
​ΨΗΛΗ

​0,00024042
 

 Ιανουάριος

846,42
ΨΗΛΗ
13,1370
7,7624
5,2770
0,0976
11,7779​
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024730
​​ΜΕΣΗ 
13,5130
7,9846
5,4280
0,1004
12,1296
​ΧΑΜΗΛΗ 
​0,00025464
​​ΧΑΜΗΛΗ 
13,9140
8,2215
5,5891
0,1034
12,5110
​ΨΗΛΗ
0,00024133
Ιανουάριος

Φεβρουάριος

813,57
ΨΗΛΗ 
12,3940
7,4084
4,8686
0,1170
11,3685
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024483
​​ΜΕΣΗ
12,5737
7,5158
4,9392
0,1187
11,5340
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00024834
​​ΧΑΜΗΛΗ
12,7540
7,6236
5,0100
0,1204
11,7044
​​​ΨΗΛΗ

0,00024133

Φεβρουάριος Μάρτιος777,45

ΨΗΛΗ 
11,5223
7,3301

4,0667
0,1255
      10,3832      ​
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024483
​​ΜΕΣΗ 
11,6894
7,4365
4,1256
0,1273
10,5346
​​​​ΧΑΜΗΛΗ
​0,00024834
​​ΧΑΜΗΛΗ 
11,8570
7,5431
4,1848
0,1291
10,6918
​ΨΗΛΗ
​0,00024133
Μάρτιος Απρίλιος795,31
ΨΗΛΗ ​
11,9533
7,3598
4,4646
0,1289
11,0354
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024483
​​ΜΕΣΗ
12,1267
7,4666
4,5294
0,1307
11,1961
​​​ΧΑΜΗΛΗ
0,00024834
​​ΧΑΜΗΛΗ 
12,3005
7,5736
4,5943
0,1326
11,3613 ​
​ΨΗΛΗ
​0,00024133
Απρίλιος Μάιος 805,95
ΨΗΛΗ
12,2101
6,9274
5,1690
0,1137
11,2081​
​​​ΜΕΣΗ 
0,00024483
​​ΜΕΣΗ 
12,3872
7,0279
5,2440
0,1153
11,3713
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​0,00024834
​​ΧΑΜΗΛΗ 
12,5648
7,1286
5,3192
0,1170
11,5393​
​ΨΗΛΗ

​0,00024133
Μάιος Ιούνιος

820,90

ΨΗΛΗ 
12,5709
7,0220
5,4338
0,1151
11,6498
​​​ΜΕΣΗ 
​0,00024483
​​ΜΕΣΗ 
12,7532
7,1238
5,5126
0,1168
11,8193
​​​ΧΑΜΗΛΗ
​0,00024834
​​ΧΑΜΗΛΗ 
12,9360
7,2259
5,5916
0,1185
11,9931
​ΨΗΛΗ 

Ιούνιος Ιούλιος
ΨΗΛΗ 


​ΜΕΣΗ 

​​ΜΕΣΗ 


​​​ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ 


​ΨΗΛΗ

Ιούλιος Αύγουστος
ΨΗΛΗ ​​​ΜΕΣΗ 

​​ΜΕΣΗ​​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​
​​ΧΑΜΗΛΗ ​ΨΗΛΗ

Αύγουστος Σεπτέμβριος
ΨΗΛΗ 

​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ 

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​
​ΧΑΜΗΛΗ 

​ΨΗΛΗ 
​​

 Σεπτέμβριος

 Οκτώβριος


ΨΗΛΗ 


​ΜΕΣΗ​
​​
​ΜΕΣΗ

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 

​ΨΗΛΗ
​​​

 Οκτώβριος

 Νοέμβριος

 
ΨΗΛΗ 

​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 

​ΨΗΛΗ
​​​​
Νοέμβριος Δεκέμβριος            
ΨΗΛΗ 

​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ 

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​​​​
​ΧΑΜΗΛΗ 

​ΨΗΛΗ

Δεκέμβριος​ Ιανουάριος 2025

ΨΗΛΗ


​​​ΜΕΣΗ 

​ΜΕΣΗ 

​​​ΧΑΜΗΛΗ
​​
​ΧΑΜΗΛΗ 


​​​​​
​Ισ​τορικές Τιμές Αναπροσαρμογής Καυσίμου

Στο πιο κάτω αρχείο περιλαμβάνονται οι τιμές καυσίμου, οι ρήτρες αναπροσαρμογής και η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου από το 2013 μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις και πίνακες σε επεξεργάσιμη  μορφή.


Ιστορικές Τιμές 2013-2023​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​