Μονάδα Αφαλάτωσης

​​​Το 2012 έχει κατασκευαστεί μέσα στον χώρο του των εγκαταστάσεων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού η μεγαλύτερη σε κατασκ​ευή μονάδα αφαλάτωσης στην Κύπρο παραγωγής περίπου 60.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.


Το 2009 υπογράφηκε το συμβόλαι​ο κατασκευής με την ισραηλινή εταιρεία IDE Technologies Ltd, ενώ η παράδοση της μονάδας έγινε το 2012 με τελικό κόστος τα 45,6 εκατ. ευρώ. Η έκρηξη στη Ναυτική Βάση του Μαρί, τον Ιούλιο του 2011, επέφερε σημαντικότατες ζημιές στη Μονάδα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.


Η μονάδα επεξεργάζεται το νερό σε τρεις φάσεις:

  • στην προεπεξεργασία γίνεται η διήθηση του νερού δια μέσου 9 φίλτρων βαρύτητας διπλού μέσου 

  • στην κυρίως επεξεργασία με τη διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης καθαρίζεται το νερό, με τη μείωση του βορίου και του χλωρίου

  • στη μετεπεξεργασία εισάγεται το ασβέστιο και μετέπειτα το αφαλατωμένο νερό διανέμεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

​Η Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού δίνει στην ΑΗΚ τη δυνατότητα να αξιοποιήσει συνέργειες που απορρέουν από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της και την τεχνογνωσία του προσωπικού της.


Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας αφαλάτωσης καθώς και τη διαχείριση όλων των εξωτερικών συμβάσεων που αφορούν το 20ετές συμβόλαιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί το 2010 μεταξύ της ΑΗΚ και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για την πώληση του παραγόμενου πόσιμου νερού.