Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών -1818

​​​​​​​​Yπηρεσία Λογαριασμών

Για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά​ με τους λογαριασμούς τους οι πελάτες Προμήθειας ΑΗΚ μπ​ορούν να τηλεφωνούν στον παγκύπριο τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1818.  Σε αυτή την υπηρεσία οι πελάτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό τους όπως: 

  • το υπόλοιπο του λογαριασμού

  • ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού

  • πληροφορίες και επεξηγήσεις για τον λογαριασμό

  • τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού

  • παραλαβή του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • διαδικασία σύνδεσης, επανασύνδεσης/αποσύνδεσης/μεταβίβασης και πληροφορίες για τις διατιμήσεις, κλπ. 

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν αυτοματοποιημένα στους πελάτες αφού πληκτρολογήσουν τον αριθμό λογαριασμού τους ή μέσω Λειτουργού του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης.​

​Για την Υπηρεσία Λογαριασμών, από το εξωτερικό καλέστε στο +357 22201818.

 


Για το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου – 1800 για βλάβες, κλαδέματα και οδικό φωτισμό, από το εξωτερικό καλέστε στο +357 22201800.