Οπτικογραφικό Υλικό

​​​​​​​Ντοκιμαντέρ/  Ενημερωτικές Ταινίες


​​Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού-​ Ιούλιος 2011 

 ​H Αποκατάσταση του Ηλ​εκτρο​παραγωγού Σταθμού Βασιλικού  

Η Ενέργεια που μας ενώνει - Εταιρική Διαφήμιση

Υπηρεσία e-charge 

H AHK στον κόσμο της ψηφιοποίησης 

Υπηρεσία Εύκολης Πληρωμής Λογαριασμών 

Φωτοβολταικά συστήματα Κεντρικών Γραφείων 

   

​Φιλοξενίες


Εναωρίτες της ΑΗΚ – Αlpha News 1 

Εναωρίτες της ΑΗΚ – Alpha News 2 

Υπηρεσία e-charge - Πρόγραμμα "Σπίτι στη φύσ​η"

Διαχείριση Αποβλήτων σε μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς - Πρόγραμμα "Σπίτι στη φύση"

ΕΑC Mob App - Πρώτη Ενημέρωση 

Συνεργεία της ΑΗΚ επι ποδός -Από μέρα σε μέρα

​Ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Η/Σ Βασιλικού - Μέρα Μεσημέρι  

Η δράση των εργαζομένων της ΑΗΚ σε δύσκολες καιρικές συνθήκες -  Μέρα Μεσημέρι​

Βόλτα στη Μακαρίου με ηλεκτρικό αυτοκίνητο - In Business News, 14 Οκτωμβρίου 2015 

Φωτοβολταικό Πάρκο Τσερίου - In Business, 13 Νοεμβρίου 2015

Βασιλικό: Τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφή - In Business, 29 Δεκεμβρίου 2015

Η ΑΗΚ στην αγορά της Αφαλάτωσης - In Business, 18 Ιανουαρίου 2016​


​Εκστρατείες