Γενικές Πληροφορίες/Νομοθεσία

​​

​​​​​​​Νομοθεσία

  • ​Το πλήρες κείμενο του νόμου  N. 11(I)/2006) μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί μπορούν να ληφθούν από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_11/index.html

 

  • Το πλήρες κείμενο του νόμου  N. 12(I)/2006) μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί μπορούν να ληφθούν από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_12/index.html

​​​​​