Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (Υ.Π.Δ.Υ.)

​​​Αναθεωρημένη Χρέωση για τις Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας 

Μετά από σχετική μελέτη και εισήγηση της ΑΗΚ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ενέκρινε με την Απόφαση της με Αρ. 429/2023 την αναθεώρηση της χρέωσης για Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (Υ.Π.Δ.Υ.) από €0,00058​/kWh σε €0,00102/kWh από την 1η Ιανουαρίου 2024.


Συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη χρέωση Υ.Π.Δ.Υ.  θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση των οποίων οι ενδείξεις των μετρητών θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Ιανουαρίου 2024 και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση των οποίων οι ενδείξεις των μετρητών θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.


​Η χρέωση για Υ.Π.Δ.Υ.  εφαρμόζεται με βάση τη σχετική Νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας εξάσκησε το δικαίωμα που του παρέχεται, μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ,  να επιβάλει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μειωμένη τιμή χρέωσης ανά καταναλωθείσα μονάδα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.