​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Τα συστήματα ΑΠΕ μπορούν να χωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες.

1. Συστήματα ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση

1.1 Net Billing

1.2 Net Metering

1.3 Net Metering σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια

1.4 Virtual Net Metering

​1.5 Φόρτιση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
1.6 Virtual Net Billing


2. Συστήματα ΑΠΕ στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

3. Συστήματα ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

4. Συστήματα ΑΠΕ Εκτός Σχεδίου Καθεστώτος Στήριξης 

Πληροφορίες σχετικά  με την Διαχείριση των αίτησεων, την διείσδυση και λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρισμού απο ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού μπορείτε να βρείτε στα έντυπα που ακουλουθούν.​

Διαχείριση αιτήσεων, διείσδυση και λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς

Ενημέρωση- Τροποποίηση Τεχνικών Οδηγών - Έκδοση 2023.2​

Στον πάρακατω πίνακα  μπορείτε να βρείτε έγγραφα και πληροφορίες για κάθε τύπο συστήματος ΑΠΕ.


​Συστήματα ΑΠΕ​

​Έγγραφα & Πληροφορίες

​1. Συστήματα ΑΠΕ για ιδία Κατανάλωση

​1.1 Net Billing​

​​

​1.2 Net Metering


​1.3 Net Metering σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια


​1.4 Virtual Net Metering


​​1.5 Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων


​1.6 Virtual Net Billing

2. Συστήματα ΑΠΕ στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

3. Συστήματα ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

​4. Συστήματα ΑΠΕ Εκτός Σχεδίου Καθεστώτος Στήριξης ​


​​