​​​​​​​​​​​​​​​Τα συστήματα ΑΠΕ μπορούν να χωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες.

1. Συστήματα ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση

1.1 Net Billing

1.2 Net Metering

1.3 Net Metering σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια

1.4 Virtual Net Metering

​1.5 Φόρτιση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων


2. Συστήματα ΑΠΕ στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

3. Συστήματα ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

4. Συστήματα ΑΠΕ Εκτός Σχεδίου Καθεστώτος Στήριξης 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε έγγραφα και πληροφορίες για κάθε τύπο συστήματος ΑΠΕ.


​Συστήματα ΑΠΕ​

​Έγγραφα & Πληροφορίες

​1. Συστήματα ΑΠΕ για ιδία Κατανάλωση

​1.1 Net Billing​


​1.2 Net Metering


​1.3 Net Metering σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια


​1.4 Virtual Net Metering


​​1.5 Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων


2. Συστήματα ΑΠΕ στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

3. Συστήματα ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

​4. Συστήματα ΑΠΕ Εκτός Σχεδίου Καθεστώτος Στήριξης ​