Γενικά

​​​​​​​Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Μεταφοράς, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση  Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς είναι μία εκ των τριών Διευθύνσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Δικτύων και ασχολείται με τις μελέτες, τις προδιαγραφές, την τεχνολογία, τις κατασκευές, τη λειτου​​ργία και τη συντήρηση που σχ​​​​​ετίζονται με το Δίκτυο Μεταφοράς με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και τη διατήρηση της αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς.

Το Δίκτυο Μεταφορά​ς αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Ηλεκτρικού Συστήματος της ΑΗΚ αφού διασυνδέει τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με το Δίκτυο Διανομής.​

Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής η Μεταφορά αρχίζει από τους ζυγούς των Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται εντός των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών και μέσω εναερίου ή υπογείου δικτύου σε τάση 132 kV ή 66 kV εκτείνεται μέχρι και τους ζυγούς Μέσης Τάσης 11kV ή 22 kV όλων των υπόλοιπων Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται συνήθως στα κέντρα των φορτίων.

Για πιο ομαλή λειτουργία, η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς είναι χωρισμένη στις ακόλουθες δραστηριότητες: Υποσταθμοί Μεταφοράς, Εναέριο και Υπόγειο Δίκτυο Μεταφοράς, Προστασία και Τεχνολογία, Μελέτες Συστήματος, Μεταφορά - Περιφερειακά Γραφεία.