Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  

29/05/2020

Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής της ΑΗΚ στην Επαρχία Λεμεσού

Στο πλαίσιo αναβάθμισης και ενδυνάμωσης του Δικτύου Μέσης Τάσης, η ΑΗΚ ενημερώνει το κοινό πως

04/05/2020

Επαναλειτουργία ΚΕΠ ΑΗΚ την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Σημαντική η συνέπεια εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, πάντα με κοινωνική ευαισθησία

30/04/2020

Σ​υμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ

​​Σε συνέχεια της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΦΑ (Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου) και ΑΗΚ

30/04/2020

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ: Επαναλειτουργία την Τετάρτη 6 Μαΐου

Παρότρυνση για ηλεκτρονική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση

29/04/2020

ΑΗΚ: Παράταση της μείωσης 10% στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία για τον τόπο και την κοινωνία μας και ενόψει της μεγάλης

14/04/2020

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ: Ηλεκτρονική και Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέχρι 30 Απριλίου 2020

Σε συνέχεια της απόφασης της Πολιτείας για παράταση των περιοριστικών μέτρων, που έχουν στόχο

08/04/2020

ΑΗΚ: Προμήθεια καυσίμων με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους καταναλωτές

Η ΑΗΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Οφέλους που ανήκει στο σύνολο της Κοινωνίας, ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της Νομοθεσίας και εφαρμόζει πιστά τους Κανόνες Χρηστής Διοίκησης και

01/04/2020

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ: Ηλεκτρονική και Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέχρι 16 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας της Πολιτείας απέναντι στον κορωνοϊό,

31/03/2020

Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές

​Διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας – Κώδικας 56

20/03/2020

Αναθεωρημένη Χρέωση για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας

​Μετά από σχετική μελέτη και εισήγηση της ΑΗΚ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)

123456789