Κατασκευή και συντήρηση έργων μεταφοράς

​​​​Περιφέρειες  Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, Αμμοχώστου-Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου

 • Συντήρηση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού διακοπής που βρίσκεται σε Υποσταθμούς Μεταφοράς υπό τάση λειτουργίας 132, 66 και 22/11 kV και 
  ​Πρωτεύοντες Υποσταθμούς υπό τάση 22/11 kV

 • Συντήρηση και λειτουργία όλων των Μετασχηματιστών Ισχύος 132​ και 66 kV, όλων των διαζυγικών Μετασχηματιστών 132/66 kV και 22/11 kV

 • Συντήρηση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού προστασίας, ελέγχου και αυτοματισμού των Υποσταθμών Μεταφοράς

 • Συντήρηση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού παραγωγής/απορρόφησης άεργου ισχύος που βρίσκεται υπό τάση λειτουργίας 132 και 22/11 KV

 • Συντήρηση και λειτουργία όλων των αυτόματων διακοπτών 22/11 KV των Υποσταθμών Μεταφοράς και Πρωτεύοντων Υποσταθμών

 • Συντήρηση και λειτουργία των Μετασχηματιστών Γείωσης των Υποσταθμών Μεταφοράς

 • Συντήρηση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού SCADA/RTU που ελέγχεται από τον ΔΣΜ καθώς και του εξοπλισμού καταμέτρησης ενέργειας

 • Συντήρηση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού τηλε-ελέγχου και μετρήσεων  (RTU, Retrofits, Batteries) που ελέγχεται από τον ΔΣΔ.

 • Συντήρηση και λειτουργία των Κτιριακών εγκαταστάσεων μαζί με τα συστήματα αλεξικεραυνικής προστασίας, συναγερμού , πυροπροστασίας,  πυρόσβεσης, κ.λπ. ​