​Το σχέδιο ΑΗΚ "ΣΑΑΗ" (Συστήματα ΑΠΕ με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού)  ​αφορά την εγκατάσταση συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη των έργων αυτών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Πρόκειται για ένα μεταβατικό καθεστώς μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού. Με τη λειτουργία του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού, οι παραγωγοί ΑΠΕ υποχρεούνται να συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και δεν θα τους καταβάλλεται πλέον το «κόστος αποφυγής» της ΑΗΚ.

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για τη Σύμβαση Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ ΑΗΚ και Παραγωγού - Σχέδιο ΑΗΚ "ΣΑΑΗ".​


Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ ΑΗΚ και Παραγωγού - Σχέδιο ΑΗΚ "ΣΑΑΗ"​