Νέοι Διαγωνισμοί

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙΓΛΩΣΣΑΠΛΗΡΩΜΗ
260/2023Μακροχρόνια Μίσθωση Γης για Ανάπτυξη Έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας01/06/2024 15:00GRΔωρεάν
109/2024Supply Delivery and Maintenance of Fifteen (15) Single Cabin Panel Van 2WD Vehicles29/05/2024 15:00ENΔωρεάν
151/2024Supply of Galvanised Tubes15/05/2024 23:45 ΜεσημέριENΔωρεάν
187/2024Supply of Miniature Circuit Breakers15/05/2024 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
116/2024Προμήθεια Ξύλινων Ερμαρακιών και Κρεμάστρων για Υ/Σ Διανομής08/05/2024 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
141/2024Ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Ικανοτήτων Οδηγών Περιοδικής Κατάρτισης30/04/2024 15:00ENΔωρεάν
139/2024Παροχή Υπηρεσιών για την Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση Έκθεσης Ασφάλειας SEVESO III και ATEX του ΗΣ Βασιλικού26/04/2024 15:00ENΔωρεάν
152/2024Supply of Caustic Soda 50 per cent Solution for Reverse Osmosis Plant26/04/2024 15:00ENΔωρεάν
360/2023 Supply of Low Voltage Distribution Fuseboards (Establishment of a Framework Agreement)24/04/2024 15:00ENΔωρεάν
97/2024PQ No. 097/2024 - Open Cycle Gas Turbines Total Output 60-115 MWe – "EPC" Contract 24/04/2024 15:00ENΔωρεάν
68/2024068/2024 Οικοδομικές Εργασίες για την Ανέγερση του Υποσταθμού 132kV Κλειστού Τύπου GIS Μαρί24/04/2024 15:00GRΔωρεάν
45/2024 Εργασίες Εκσκαφής Λάκκων, Σκαμμάτων και Στησίματος Πασσάλων/Επίτονων για την εγκατάσταση Εναέριου Δικτύου Χαμηλής και Μέσης Τάσης24/04/2024 15:00ENΔωρεάν