Επικοινωνία

​​​Διευθυντής Μεταφοράς

Κώστας Γαβριηλίδης               Τηλ. 22-201403 Φαξ. 22-201444        cgavriel@eac.com.cy​

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κώστας Στασόπουλος             Τηλ. 22-201447                                   cstasopo@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δρ.  Ανδρέας Σταύρου            Τηλ. 22-201443                                   astavrou@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Χριστάκης Ζαχαρίου               Τηλ. 22-201450                                   czachari@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, Αμμοχώστου-Λάρνακας)

Αρτέμης Ντούρας                   Τηλ. 22-201405                                   adou​ras@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Λεμεσού και Πάφου)

Ζήνωνας Αχιλλίδης                 Τηλ. 26-206051 Φαξ. 26-206079        zachilli@eac.com.cy