Επικοινωνία

​​​​​Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Διεύθυνση Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Μεταφοράς

Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος​

ΤΘ 24506

1399 Λευκωσία

Κύπρος


Τηλ: +357 22 201000       Φαξ: +357 22 201444

Email: Transmission@eac.com.cy