​​​​​​​​Όραμα

 «Να είμαστε οι πρωταγωνιστές στη μετάβαση σε μια αειφόρα, μηδενικού άνθρακα οικονομική ανάπτυξη στον τόπο μας, που θα βασίζεται και θα προάγει τον πράσινο και αποδοτικό εξηλεκτρισμό της ενέργειας». 

 

Αποστολή 

«Η μετεξέλιξη του Δικτύου Διανομής σε ένα έξυπνο σύστημα που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους ανεξαίρετα και χωρίς διακρίσεις πελάτες μας, παραγωγούς, καταναλωτές, παραγαναλωτές, προμηθευτές, αθροιστές, ΕΠΕΥ.

Μέσα από την οικονομικά και τεχνικά αποδοτική υποδομή του δικτύου μας  διασφαλίζουμε:

  • ​Τη συνεχή, αξιόπιστη και ποιοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος χρήσης δικτύου.

  • Την  οικονομική και αποδοτική ενσωμάτωση των διάσπαρτων έργων ΑΠΕ στο δίκτυο, συμβάλλοντας στον εξηλεκτρισμό της ενέργειας και την επίτευξη αειφόρας οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς άνθρακα.

  • Την  πέραν των προσδοκιών τους εξυπηρέτηση όλων των παικτών της αγοράς και χρηστών του δικτύου μας».

οραμα αποστολη αξιες-gr.gif 

Αξίες

Οι αξίες που μας χαρακτηρίζουν και πάνω στις οποίες θα κτίσουμε την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής μας είναι:

  • ​Σεβασμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες μας και επένδυση  στους ανθρώπους μας

  • Συνεχής αναζήτηση περιοχών βελτίωσης και καινοτομίας, μέσα από τη δημιουργική σκέψη των ανθρώπων μας

  • Αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου μέσα από τη συνέργεια της δύναμης της ομάδας

  • Εστίαση στον σκοπό, δέσμευση, αστείρευτη βούληση και αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων

  • Περηφάνια και επαγγελματική ικανοποίηση για αυτό που κάνουμε

 

 

 

 

​