Φωτοβολταϊκό Πάρκο Τσερίου

​​Το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Πάρκο Τσερίου κατασκευάστηκε στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης Τσερίου και έχει ισχύ 3MWp. Μέχρι στιγμής είναι το μεγαλύτερο Φ/Β Πάρκο στην Κύπρο και πρόκειται για μια ακόμη δραστηριότητα της ΑΗΚ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ το 2012 για την πώληση ενέργειας από Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 50MW. Το Πάρκο αποτελείται από 12.000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Αναμένεται ότι θα παράγει 5.000 ΜWh ανά έτος ενώ η εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα είναι περίπου 3.600 τόνοι ανά έτος.​


 

O σχεδιασμός του Πάρκου έγινε με σκοπό να επιφέρει όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σύστημα θεμελίωσης διεξήχθη με πασσάλους κατ' ευθείαν  στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, μειώνοντας σημαντικά τα χωματουργικά έργα.


Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2014 μετά που εξασφαλίστηκε η αδειοδότηση του έργου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Απριλίου 2014. Εργολάβος του έργου ήταν η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑTΕ/Κλάδος Φωτοβολταϊκών, με συνολική εμπειρία άνω των 400 MW.


Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 8,6 cent/kwh. Σύμφωνα με τους όρους του μειοδοτικού διαγωνισμού, η ΑΗΚ θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του κόστους αποφυγής και της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β Πάρκο, στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.


Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων έχει την ευθύνη για:

  • την παρακολούθηση της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου​

  • τον προγραμματισμό της συντήρησης 

  • ​την επιδιόρθωση βλαβών καθώς και για τη διαχείριση όλων των εξωτερικών συμβάσεων που αφορούν το Φωτοβολταϊκό Πάρκο.