Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

​​​Στις 25 Μαΐου 2018, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης μας για διαφάνεια ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια και για πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016, σας ενημερώνουμε για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΑΗΚ ΣΔ.pdf ​​​

Διαβάστε την πιο πάνω Πολιτική για να ενημερωθείτε για τα ακόλουθα:

 1. Τι είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;  
 2. Ποιους αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;     
 3. Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η ΑΗΚ; 
 4. Γιατί συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;    
 5. Πώς επεξεργάζεται η ΑΗΚ τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνει;  
 6. Με ποιους τρόπους συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;
 7. Πόσο καιρό διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;         
 8. Πόσο ασφαλισμένα είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΗΚ;    
 9. Σε ποιους κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ και πότε;         
 10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 
 11. Πως χειρίζεται η ΑΗΚ τυχόν διαρροές Προσωπικών Δεδομένων;    
 12. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία;           
 13. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΑΗΚ;           


Aπό τις 25 Μαΐου 2018, κάθε νέος αιτητής, πελάτης ή συνεργάτης της ΑΗΚ, καλείται να υπογράψει το  Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης (ΓΕΣ)​ με οποιαδήποτε νέα αίτηση υποβάλει στην ΑΗΚ. 
 
Για να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας έγκαιρα και ποιοτικά παρακαλούμε, όπως επικαιροποιήσετε τα Προσωπικά σας στοιχεία κατά την επόμενη επίσκεψη σας σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της ΑΗΚ. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@eac.com.cy  για οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, απορία ή προβληματισμό σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.