​​Η μέθοδος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) εφαρμόζεται με τη χρήση Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεια​ς από ΑΠΕ.

Τα δύο Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας που είναι σε ισχύ αφορούν:

  • Οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές για Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 10kW
  • Δημόσια Σχολικά Κτίρια με Φωτοβολταϊκά Συστήματα >5,2kW μέχρι 20kW.​

Οι Συμβάσεις για τα δύο Σχέδια είναι οι πιο κάτω:​

 Σύμβαση Συμψηφισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας - Σχέδιο ΑΗΚ Σ.Μ.10​​​​​

Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας_Δημόσια Σχολικά Κτίρια_Σχέδιο ΑΗΚ Σ.Μ. 20.pdf