Δυναμικότητα Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών

​​​Η Κύπρος δεν διαθέτει πρωτογενείς πηγές ενέργειας, για αυτό η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) βασίζεται για την πα​ραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας  αποκλειστικά σε εισαγόμενα καύσιμα,  κυρίως μαζούτ. Επί του παρόντος, η ΑΗΚ διαθέτει τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με συνολική εγκαταστημένη ισχύ 1478 MW ως πιο κάτω:  

​Σταθμός Βασιλικού
 

3 x 130 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες

390 MW

1 x 38 MW Αεριοστρόβιλος

38 MW

2 x 220 MW Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου

440 MW


 
Σταθμός Δεκέλειας
 

6 x 60 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες

360 MW

2 x 50 MW Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

100 MW

  
Σταθμός Μονής
 

4 x 37,5 MW Αεριοστρόβιλοι

150 MW​

 

 

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς

1478 MW


Επιπρόσθετα η ΑΗΚ έχει κατακυρώσει συμβόλαιο κατασκευής 6ης Μονάδας δυναμικότητας 160 MW συνδυασμένου Κύκλου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, και αναμένεται να παραδοθεί για εμπορική λειτουργία τον Μάιο του 2024.