​​Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών συσκευών εντάσσεται στα μέτρα ενεργειακής πολιτικής για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συμβάλει στη: 
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος με μείωση των εκπομπών CO

  • Τεχνολογική εξέλιξη και ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών 

Σύμφωνα με το Νόμο αρ. Ν.97(Ι)/2001 που στόχο έχει την εξοικονόμηση ενέργειας έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική ενεργειακή σήμανση ορισμένων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως: 

  • Ηλεκτρικά Ψυγεία, καταψύκτες και ψυγεία-καταψύκτες

  • Πλυντήρια ρούχων

  • Ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων

  • Συνδυασμένα πλυντήρια ρούχων / στεγνωτήρια

  • Πλυντήρια πιάτων

  • Οικιακοί λαμπτήρες φωτισμού

  • Οικιακοί ηλεκτρικοί φούρνοι

  • Οικιακά κλιματιστικά (στο άμεσο μέλλον) 

Η ενεργειακή σήμανση αποσκοπεί στην ενημέρωση σας, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μια οικιακή συσκευή ώστε να γνωρίζετε κατά πόσο το μοντέλο που σκέφτεστε να αγοράσετε είναι από ενεργειακής άποψης οικονομικό ή σπάταλο. 

Οι συσκευές κατατάσσονται σε κατηγορίες (ABCDEFG) ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας που έχουν, σε σύγκριση πάντα με συσκευές του ιδίου είδους, ώστε να ξεχωρίζουν τα ενεργειακά οικονομικά μοντέλα από τα ενεργειακά σπάταλα μοντέλα. Τα πιο αποδοτικά μοντέλα θα φέρουν το γράμμα Α ενώ αυτά με τη χειρότερη απόδοση θα φέρουν το γράμμα G.