Επιχειρηματικές Μονάδες

​​​​Οι Δραστηριότητες της ΑΗΚ εντάσσονται σε δυο Επιχειρηματικές Μονάδες:

H Επιχειρηματική Μονάδα Δικτύων και η Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής και Προμήθειας. ​


Επιχειρηματική​ Μονάδα Δικτύων

​Η Επιχειρηματική Μονάδα Δικτύων (ΕΜΔ) είναι η μία εκ των δύο ανεξάρτητων Επιχειρηματικών Μονάδων που έχουν συσταθεί από την ΑΗΚ στα πλαίσια της Συμμόρφωσης της με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 04/2014, και κάτω από αυτήν οργανώνονται οι Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) της Μεταφοράς και της Διανομής (μονοπωλιακές δραστηριότητες, αφού το ηλεκτρικό δίκτυο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως φυσικό μονοπώλιο). Η ΒΡΔ Μεταφοράς οργανώθηκε σε μία διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) και η ΒΡΔ Διανομής οργανώθηκε σε δύο διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) και τη Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). 

Η ΕΜΔ έχει υπό την ευθύνη της την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση του Εθνικού Ηλεκτρικού Δικτύου Διανομής καθώς και την κατασκευή και συντήρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Δικτύου Μεταφοράς.

Στην ΕΜΔ είναι επιπλέον ενταγμένες οι τέσσερεις (4) Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΑΗΚ.

Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής και Προμήθειας

Η Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής και Προμήθειας είναι η άλλη  εκ των δύο ανεξάρτητων Επιχειρηματικών Μονάδων που έχουν συσταθεί από την ΑΗΚ προς συμμόρφωση της με τη ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ 04/2014, και κάτω από αυτήν οργανώνονται οι Βασικές Ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της Παραγωγής και της Προμήθειας (ανταγωνιστικές δραστηριότητες).