​​​​​​​​ Πλεονεκτήματα του Σχεδίου:
 • Εξομάλυνση των εποχιακών αυξομειώσεων του λογαριασμού

 • Διευκόλυνση του μηνιαίου προγραμματισμού εξόδων 


Κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου:
 • Το σχέδιο καλύπτει μόνο τους Οικιακούς Πελάτες. Εξαιρούνται οι Πελάτες που είναι ενταγμένοι στο σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων – Net Metering.

 • Το σχέδιο λειτουργεί σε μηνιαία βάση και κάθε λογιστικό έτος καλύπτει 12 μήνες αρχίζοντας από την ημερομηνία ένταξης του λογαριασμού στο σχέδιο.

 • Στο τέλος κάθε λογιστικού έτους το σχέδιο ανανεώνεται αυτόματα.

 • Η μηνιαία δόση καθορίζεται αυτόματα, αφού ληφθεί υπόψη το ιστορικό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό σας και η τρέχουσα τιμή καυσίμων. Η κατώτατη μηνιαία δόση είναι €25.

 • Το ποσό της μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του υποστατικού γίνεται κάθε δύο μήνες, και το ποσό της δόσης αναπροσαρμόζεται, ώστε να μην εκκρεμεί μεγάλο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

 • Στο τέλος του λογιστικού έτους γίνεται σύγκριση του ποσού που τιμολογήθηκε και του ποσού που έχει πληρωθεί μέσω των δόσεων. Το τελικό πληρωτέο ή επιστρεπτέο ποσό θα κατανέμεται στις επόμενες 12 δόσεις. 

 • Η συνολική τιμολόγηση ενός λογαριασμού ενταγμένου στο σχέδιο για ένα λογιστικό έτος δεν θα διαφέρει από αυτή που θα τιμολογείτο αν δεν ήταν ενταγμένος σ΄ αυτό.

 • Στο σπίτι σας θα συνεχίσουν να σας αποστέλλονται κάθε δύο μήνες οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος για ενημέρωση. Όσοι από εσάς επιλέξετε σαν τρόπο πληρωμής των μηνιαίων δόσεων άλλον από αυτόματη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω μισθολογίου, θα λαμβάνετε επιπρόσθετα κάθε μήνα «Ειδοποίηση για πληρωμή Δόσης».

 • Το ποσό της δόσης είναι πληρωτέο στην 6η -7η μέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση που 2 δόσεις δεν πληρωθούν ο λογαριασμός αφαιρείται από το σχέδιο αυτόματα, και το συνολικό οφειλόμενο ποσό γίνεται άμεσα πληρωτέο.


Οι μηνιαίες δόσεις μπορούν να πληρώνονται:

 • Με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού (η δημιουργία νέας εντολής για αυτόματη χρέωση γίνεται μόνο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας)

 • Στα ταμεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών μας

 • Στα ταμεία των Τραπεζών (εφόσον ο πελάτης έχει μαζί του την ειδοποίηση για πληρωμή δόσης)

 • Με τραπεζική κάρτα μέσω της ισ​τοσελίδας της AHK ή της ιστοσελίδας των τραπεζών

 • Μέσω μισθολογίου (όπου υπάρχει η δυνατότητα)

 • Με έμβασμα μέσω e-banking

 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

 • Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App


Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο μηνιαίων δόσεων είναι η εξόφληση του τελευταίου εκδομένου λογαριασμού.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τη σχετική αίτ​ηση για ένταξη στο σχέδιο μηνιαίων δόσεων τόσο από την ιστοσελίδα της Προμήθειας ΑΗΚ όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.


Αίτηση για ένταξη/διαγραφή από το σχέδιο εξόφλησης λογαριασμού με μηνιαίες δόσεις


Συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

 • στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας

 • με τηλεομοιότυπο (Fax)​

 • ηλεκτρονικά μέσω email

 • ταχυδρομικά