​​​​Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032

​​​​

​Το εγκριμένο απο τη ΡΑΕΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής (ΔΠΑΣΔ) 2023-2032​ δημοσιοποιείται στο πλαίσιο διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως προνοείται απο το άρθρο 50(3)(α) των Περι Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022.

​​