Τυπικά Προφίλ Κατανάλωσης

​​​​Στο αρχείο που δίνεται στο πιο κάτω σύνδεσμο,  περιλαμβάνονται μηνιαία, εποχιακά και ετήσια τυπικά προφίλ κατανάλωσης για τις πιο κάτω κατηγορίες Καταναλωτών: 

  1. Μικροί Βιομηχανικοί
  2. Μικροί Εμπορικοί
  3. Μεσαίοι Βιομηχανικοί
  4. Μεσαίοι Εμπορικοί
  5. Μεγάλοι Βιομηχανικοί
  6. Μεγάλοι Εμπορικοί
  7. Οικιακοί