Υποσταθμοί Μεταφοράς, Κατασκευές, Προστασία

​​​​​​Διεύθυνση Έργων, Τεχνολογία, Ετοιμασία διαγωνισμών

Διεύθυνση Έργων

 • ​Ετοιμασία και έκδοση διαγωνισμών για αγορά εξοπλισμού, κατασκευών νέων υποσταθμών και επεκτάσεων

 • Ετοιμασία – επικαιροποίηση προδιαγραφών εξοπλισμού

 • Ετοιμασία σχεδίων διαγωνισμών

 • Διερεύνηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών

 • Επεξεργασία πολιτικής και οδηγιών, εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

Τομέας Προστασίας Συστήματος

 • ​​Συντήρηση όλων των κύριων προστασιών των γραμμών μεταφοράς και μετασχηματιστών ισχύος του συστήματος

 • Παραμετροποίηση και προλειτουργικός έλεγχος νέων ηλεκτρονόμων για επεκτάσεις δικτύου και επιδιορθώσεις βλαβών

 • Παραμετροποίηση και προλειτουργικός έλεγχος τηλε-τερματικών μονάδων νέας γενεάς υποσταθμών αυτοματοποιημένου τύπου (τις υπόλοιπες τις διαχειρίζεται ο τομέας ηλεκτρονικής του ΙΣΔ)

Μετρήσεις παραμέτρων

 • Μέτρηση παραμέτρων γραμμών Μεταφοράς

 • Μετρήσεις παραμέτρων μετασχηματιστών (διηλεκτρικές απώλειες της μόνωσης, ωμική αντίσταση των πηνίων, FRA κ.λπ.)

 • Μετρήσεις step & touch voltage σε νέους υποσταθμούς με ειδικά όργανα

 • Διαχείριση υπολογιστών και Backup των υποσταθμών αυτοματοποιημένου ​τύπου ​