Μελέτες & Συνδέσεις Δικτύου

Λειτουργία Δικτύου

Εξυπηρέτηση Χρηστών Δικτύου

Καταγραφή Μετρητών

ΓεωΔΙΑΣ​ (GIS)


​ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΔΣΔ)


Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχειριστή Συστήματος Διανομής είναι:

  • Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

  • Η ανάπτυξη και τήρηση αρχείου μετρητών και η αξιόπιστη καταγραφή και διαχείριση των μετρήσεων (περιχαρακωμένο τμήμα)

  • Η διαχείριση (χρήση και πρόσβαση) του δικτύου διανομής

  • Η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο, τη σύνδεση και τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

  • Η διαμόρφωση των όρων πρόσβασης και χρήσης του δικτύου διανομής και των Κανόνων Αγοράς σχετικά με το δίκτυο διανομής

Η έγκυρη και πλήρης πληροφόρηση των χρηστών για την αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο διανομής.

Ο ΔΣΔ είναι επιπλέον ο ουδέτερος διευκολυντής (
facilitator) της αγοράς και καταλύτης εφαρμογής νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. τα έξυπνα δίκτυα, που μέσα από τις υποδομές του εξυπηρετεί αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους της αγοράς (παραγωγούς, προμηθευτές, καταναλωτές, παραγαναλωτές (παραγωγός - καταναλωτής), δίνοντας κατά τρόπο διαφανή, αμερόληπτο, δίκαιο, και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο.

Μέσα από την οικονομικά και τεχνικά αποδοτική υποδομή του δικτύου μας
  ο ΔΣΔ διασφαλίζει:

  • Τη συνεχή, αξιόπιστη και ποιοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στη χρήση δικτύου.

  • Την  οικονομική και αποδοτική ενσωμάτωση των διάσπαρτων ΑΠΕ στο δίκτυο, συμβάλλοντας στον εξηλεκτρισμό της ενέργειας και την επίτευξη αειφόρας οικονομικής ανάπτυξης , χωρίς άνθρακα.

  • Την  πέραν των προσδοκιών τους εξυπηρέτηση όλων των παικτών της αγοράς και χρηστών του δικτύου μας.

​​