Αιτήματα για Οδικό Φωτισμό/ Κλαδέματα

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Θέλοντας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας , μπορείτε να μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά την βλάβη ή το παράπονο σας σχετικά με οδικό φωτισμό ή με κλαδέματα (που επηρεάζουν εναέριο δίκτυο). 

ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1800.

​ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στην περίπτωση εντοπισμού προβλήματος σχετικού με οδικό φωτισμό (πχ ένα ή περισσότερα φανάρια του οδικού φωτισμού δεν ανάβουν, ή το κάλυμμα ενός φαναριού είναι ανοιχτό ή πάσσαλος ή κολώνα έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση),  συμπληρώστε την πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα.    Επιλέξετε την πόλη πατώντας το τόξο που βρίσκεται στο αντίστοιχο πεδίο και στο πεδίο Τύπος Παραπόνου επιλέξτε «Οδικόs Φωτισμόs».  Στο τέλος πατήστε το κουμπί Αποστολή.  

​Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας δώστε ακριβή  στοιχεία της διεύθυνσης που βρίσκεται ο πάσσαλος και τον αριθμό πασσάλου ( αναγράφεται στον πάσσαλο 3 μέτρα περίπου από το έδαφος).​

Εάν η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη (π.χ. κομμένη κολώνα με εκτεθειμένα καλώδια ή σβηστά φώτα ολόκληρης περιοχής ) παρακαλώ όπως τηλεφωνήσετε αμέσως στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών στην Υπηρεσία Βλαβών και Παραπόνων στον αριθμό 1800. 

​ΚΛΑΔ
ΕΜΑΤΑ

Στην περίπτωση που κλαδιά δέντρου αγγίζουν καλώδια της ΑΗΚ, συμπληρώστε την πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα.  Επιλέξετε την πόλη πατώντας το τόξο που βρίσκεται στο αντίστοιχο πεδίο και στο πεδίο Τύπος Παραπόνου επιλέξτε «Κλάδεμα».  Στο τέλος πατήστε το κουμπί Αποστολή.  Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας δώστε ακριβή  στοιχεία της διεύθυνσης που βρίσκεται το δέντρο καθώς και το είδος του.

Για σκοπούς προστασίας του δικτύου ο πελάτης οφείλει να διατηρεί το δέντρο του σε ύψος πιο κάτω από τα καλώδια της ΑΗΚ. Σημειώστε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού ανταποκρίνεται μόνο στις περιπτώσεις που τα κλαδιά ακουμπούν στα καλώδια δίνοντας προτεραιότητα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Ή απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών δεν αποτελεί  ευθύνη της ΑΗΚ. 


 

Για αναφορά άλλης βλάβης παρακαλώ καλέστε το Παγκύπριο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών 1800
* Υποχρεωτικό πεδίο