Χρήση/ Εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

​​​​​Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των Συμφωνιών των Στρατηγικών Συνεργασιών στις τηλεπικοινωνίες η οποία αφορά μεταξύ άλλων την παραχώρηση μέρους της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, μέρους της υποδομής του δικτύου Διανομής για χρήση/εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής για άλλη εμπορική δραστηριότητα από τη χρήση για τις ανάγκες του ενεργειακού δικτύου.​


​​