Μεταφορά

​​​​​​​Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Μεταφοράς, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση  Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς είναι μία εκ των τριών Διευθύνσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Δικτύων και ασχολείται με τις μελέτες, τις προδιαγραφές, την τεχνολογία, τις κατασκευές, τη λειτουργία και τη συντήρηση που σχετίζονται με το Δίκτυο Μεταφοράς με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και τη διατήρηση της αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς.

Το Δίκτυο Μεταφοράς αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Ηλεκτρικού Συστήματος της ΑΗΚ αφού διασυνδέει τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με το Δίκτυο Διανομής.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής η Μεταφορά αρχίζει από τους ζυγούς των Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται εντός των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών και μέσω εναερίου ή υπογείου δικτύου σε τάση 132 kV ή 66 kV εκτείνεται μέχρι και τους ζυγούς Μέσης Τάσης 11kV ή 22 kV όλων των υπόλοιπων Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται συνήθως στα κέντρα των φορτίων.

Για πιο ομαλή λειτουργία, η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς είναι χωρισμένη στις ακόλουθες δραστηριότητες: Υποσταθμοί Μεταφοράς, Εναέριο και Υπόγειο Δίκτυο Μεταφοράς, Προστασία και Τεχνολογία, Μελέτες Συστήματος, Μεταφορά - Περιφερειακά Γραφεία.