Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (παράπονα, πληροφορίες, αιτήματα)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Για ​​​​​​​​​​​ερωτήσεις ή παράπονα που αφορούν  το λογαριασμό σας, καθώς και για πληροφορίες , αιτήματα και εισηγήσεις  σχετικά με την Προμήθεια ΑΗΚ,  παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας  και υποβάλλοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για θέματα Δικτύου, καθώς και για βλάβες, κλαδέματα και οδικό φωτισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε​ με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, μέσω του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου, στον αριθμό 1800 ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

​​​

* Υποχρεωτικό πεδίο