Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου - 1800

​​​​​​​Οι Χρήστες Δικτύου που καλούν το 1800 εξυπηρετούνται για:

1.        Βλάβες

2.        Επείγοντα Περιστατικά (κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή)

3.        Κλαδέματα/Οδικό Φωτισμό/ θέματα που αφορούν το Δίκτυο της ΑΗΚ

Οι Χρήστες Δικτύου που καλούν στο 80006000 μπορούν να υποβάλουν την ένδειξη του μετρητή τους.

Οι Χρήστες Δικτύου που καλούν στο 80006001 μπορούν να μάθουν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση ηλεκτροδότησης​.


1800 - ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προσφέρει στο κοινό πλήρη και ποιοτική τηλεφωνική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια μεγάλων βλαβών που δημιουργούν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, έτσι ώστε οι χρήστες δικτύου της ΑΗΚ να πληροφορούνται επαρκώς για τις περιοχές που επηρεάζονται από τις διακοπές και το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.  Τα ηχομηνύματα και οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος φαίνονται και στην πρώτη σελίδα της Ιστοσελίδας της ΑΗΚ.

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ/ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ

Επίσης η υπηρεσία αυτή προσφέρει ποιοτική ανταπόκριση στις καθημερινές μεμονωμένες βλάβες στο Δίκτυο της ΑΗΚ, σε υποστατικά καταναλωτών και στον Οδικό Φωτισμό. Επιπρόσθετα καταγράφονται οποιαδήποτε παράπονα των χρηστών δικτύου, σχετικά με το δίκτυο της ΑΗΚ όπως κλαδέματα σε δέντρα που μπλέκονται σε γραμμές της ΑΗΚ, προβλήματα στον οδικό φωτισμό, κ.λπ.​

​Τα τηλεφωνήματα διοχετεύονται μέσω του παγκύπριου τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1800 στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης σε Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών. Καταγράφονται ηλεκτρονικά τόσο οι βλάβες όσο και άλλα θέματα που αφορούν το Δίκτυο της ΑΗΚ και στη συνέχεια διοχετεύονται στα συνεργεία επιφυλακής/ βλαβών των αντίστοιχων Περιφερειών για επίλυση. 80006001 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ​ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σε αυτή την υπηρεσία οι αιτητές χρήστες δικτύου μπορούν να τηλεφωνούν παγκύπρια στον τηλεφωνικό αριθμό 80006001 και να ενημερώνονται είτε αυτόματα είτε από Λειτουργούς του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης για τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσουν με την αίτηση ηλεκτροδότησης καθώς επίσης να πληροφορούνται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους.​


80006000 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

 
Οι Χρήστες Δικτύου
 , των οποίων η ένδειξη του μετρητή τους δεν έγινε κατορθωτή να καταγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο μετρητής, μπορούν να τηλεφωνούν καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στον αριθμό 80006000 (χωρίς χρέωση) για να υποβάλουν την ένδειξη του μετρητή τους. 

Θα πρέπει απλά να πληκτρολογήσουν στο τηλέφωνο τους τον δεκαψήφιο «Αριθμό Υποστατικού» τους, που φαίνεται στην κάρτα που τους άφησε στο υποστατικό τους αρμόδιος λειτουργός της ΑΗΚ και την καθαυτή ένδειξη του μετρητή τους.  Αυτό πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών, διαφορετικά η χρέωση θα γίνει με υπολογισμό.  Εάν είναι ορθή γίνεται αποδεκτή αυτόματα. Σε περίπτωση που η ένδειξη δεν είναι ορθή ή ακόμα και στις περιπτώσεις που ο πελάτης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατάφερε να δώσει αυτόματα την ένδειξη του, το τηλεφώνημα παραπέμπεται σε Λειτουργό του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης.