Έντυπα Αιτήσεων

​​​​​​​​​​​​Τα πιο κάτω κάτω έντυπα αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας


Αίτηση για ένταξη/διαγραφή από το Σχέδιο Εξόφλησης Λογαριασμού με Μηνιαίες​ Δόσεις​​

 

Αίτηση για Ένταξη στη Διατίμηση 08​​​ - Η αίτηση αυτή αφορά την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

 

 ​​Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου​ ​​- Η αίτηση αυτή μπορεί να σταλεί και με φαξ σε ένα από τα ΚΕΠ της ΑΗΚ


Ηλεκτρονική Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 


E​ξουσιοδότηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου μέσω Εμβάσματος​​​ ​


Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA


Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης