Έντυπα Αιτήσεων

​​​​​​​​​​Τα πιο κάτω κάτω έντυπα αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας


Αίτηση για Εξόφληση Λογαριασμού με Μηνιαίες​ Δόσεις

 

Αίτηση Οικιακών Πελατών για Εφαρμογή της Διατίμησης 08​ - Η αίτηση αυτή αφορά την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

 

Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ​- Η αίτηση αυτή μπορεί να σταλεί και με φαξ σε ένα από τα ΚΕΠ της ΑΗΚ


Ηλεκτρονική Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 


E​ξουσιοδότηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου μέσω Εμβάσματος​ ​


Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA


Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης