Έντυπα Αιτήσεων

​​​​​​​​​​Τα πιο κάτω κάτω έντυπα αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας


Αίτηση για Εξόφληση Λογαριασμού με Μηνιαίες​ Δόσεις

 

Αίτηση Οικιακών Πελατών για Εφαρμογή της Διατίμησης 08 - Η αίτηση αυτή αφορά την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

 

Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ​- Η αίτηση αυτή μπορεί να σταλεί και με φαξ σε ένα από τα ΚΕΠ της ΑΗΚ


Ηλεκτρονική Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 


Έξουσιοδότηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου μέσω Εμβάσματος

 

Αίτηση για Εφαρμογή του Μειωμένου Τέλους για ΑΠΕ & ΕΞΕ​ - Η αίτηση αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στις οικιακές Διατιμήσεις με κώδικες 01 και 02​