Αποστολή

​​​​​Η διατήρηση ενός αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς μέσα από ανάπτυξη, αναβάθμιση και συνεχή συντήρηση, ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές προκλήσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον, στο κοινωνικό σύνολο και στο προσωπικό, με γνώμονα την ισότιμη εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου.