Αποστολή

​​​​​​​Η διατήρηση ενός αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς μέσα από ανάπτυξη, αναβάθμιση και συνεχή συντήρηση του εξοπλισμού και υποδομής, ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές προκλήσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον, στο κοινωνικό σύνολο και στο προσωπικό με ασφάλεια και υγεία και​ με γνώμονα την ισότιμη εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου.